FAQ

Hvor ligger Center for veterinær billeddiagnostik?

Produktionsvej 28, 2600 Glostrup.

Ankomst

Ved ankomst rettes henvendelse til receptionen. Ved CT og MRI scanninger forventes hjemsendelse sidst på dagen, når patienten er helt vågen efter narkosen. Ambulante patienter (røntgen og ultralydsundersøgelse) forventes at være hjemgående efter ca. 1 time. Ejer må ofte gerne deltage i undersøgelsen.

Beroligelse/ bedøvelse

Center for Veterinær Billeddiagnostik tilstræber at benytte den mest skånsomme bedøvelsesmetode, således at der sikres en så sikker bedøvelse som muligt.

Svar på undersøgelsen

Svar på undersøgelsen sendes til henvisende dyrlæge skriftligt, som formidler svar til ejer og varetager videre udredning og behandling. Der vil dog gives forklaring til ejer ved de undersøgelser, hvor ejer deltager – eksempelvis ultralydsscanning af hjerte og bug. Ved akutte problemstillinger, f.eks. ved akutte operationskrævende patienter, informeres henvisende dyrlæge tillige pr. telefon med den præliminære vurdering af undersøgelsen.

Bivirkninger og komplikationer

Der forventes som udgangspunkt ingen bivirkninger eller komplikationer ved undersøgelser, som udelukkende er billeddiagnostiske.
I forbindelse med kontrastundersøgelser, især jodholdig kontrast, kan der midlertidigt og kortvarigt forekomme ændring i puls og/eller blodtryk. Dette normaliseres dog ofte spontant og ellers tilpasses narkosen efter det. I sjældne tilfælde ses en allergisk reaktion over for kontraststoffet, denne reaktion kan udmøntes sig i mere alvorlige symptomer så som væske i lungevævet, der dog oftest er forbigående.
Patienter vil efter narkosen forventeligt være lidt påvirkede, men dette normaliserer sig det følgende døgns tid. I sjældne tilfælde kan ubehag eller smerte  i bevægeapparatet ses efter længere tids lejring, disse forventes dog at normaliseres. 
Risikoen ved narkosen er normalt meget lav, men for at sikre den mest optimale narkose, anbefales der i nogle tilfælde en blodprofil, der screener blodparametre såsom hvide og røde blodlegemer samt lever- og nyreenzymer.  Dette foretages hos henvisende dyrlæge når indikeret. 
Ved invasive procedurer, dvs. vævsudtagelse som f.eks. finnålsaspirater, biopsier eller udtagelse af væske fra kropshuler, kan blødning og andre komplikationer forekomme. Oftest er der kun tale om mindre, ukompliceret og forbigående siveblødning. 
I tilfælde af komplikationer varetager Center for Veterinær Billeddiagnostik den umiddelbare behandling, men henviser herefter patienten til egen eller anden dyrlæge til videre behandling.