BILLEDDIAGNOSTIK

Røntgenundersøgelse

Røntgen er en hurtig og ukompliceret undersøgelsesmetode. Det er en velkendt teknik,  hvor der sendes røntgenstråler igennem patienten mod en fotografisk plade, der registrer hvor meget af strålingen, der er bremset af patienten undervejs.

Røntgenundersøgelse benyttes blandt andet til

  • At give et overblik over brysthulen, hvor det er muligt med røntgen at fremstille hjertet, lunger og brystkassens afgrænsning.
  • At afsløre mange sygdomme relateret til hjerte og lunger
  • At undersøge bughulen. Indikationerne for dette er mangfoldige, men mistanke om cancer, fremmedlegemer i tarmen, fri væske i bughulen og skader på urinvejene (traume, sten etc.) er nogle af de indikationer, hvor røntgen indgår i udredningen. undersøge knogleforandringer, ryglidelser og ved eksempelvis halthed.

Henvisning til røntgen

Røntgenundersøgelse på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning fra egen dyrlæge.  Vi foretager undersøgelsen og bedømmelsen heraf, hvorefter resultat sendes til henvisende dyrlæge, der foretager den videre behandling. Center for Veterinær Billeddiagnostik kan efter aftale med henvisende dyrlæge videreformidle billedmateriale m.m. til anden dyrlæge f.eks. ved behov for operation.