BILLEDDIAGNOSTIK

MRI scanning

Magnetic Resonance Imaging(MRI) er en avanceret billeddiagnostisk teknik, der benytter sig af et magnetfelt og radiobølger. Scanningstypen benyttes ved mistanke om mange forskellige sygdomme, men har sin store styrke, hvis man ønsker en meget nøjagtig fremstilling af især kroppens bløddele, dvs. hjerne, rygmarv og muskulatur, hvor teknikken vil kunne synliggøre traumer, betændelsestilstande og cancer. Meget ofte kombineres MRI scanningen med en kontrastundersøgelse, hvor kontraststof indgives i blodbanen og er med til at fremstille sygdomsområderne mere tydeligt. MRI undersøgelsen vil  typisk tage 30-90 min, og den kræver, at patienten ligger stille. Derfor er patienten i fuld narkose under undersøgelsen.

MRI scanning benyttes eksempelvis ved mistanke om sygdomme relateret til:

  • Hjerne og nervesystemet generelt
  • Ører, øjne og næsehulen 
  • Rygsøjlen og rygmarven, eksempelvis ved udredning af diskusprolapser, inflammation og infektioner
  • Muskel- og ledsygdomme 

Henvisning til MRI

MRI scanning på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning fra egen dyrlæge via vores bookningssystem. Vi foretager undersøgelsen og bedømmer resultatet heraf, hvorefter journalen sendes til den henvisende dyrlæge, der så foretager den videre udredning og behandling. Center for Veterinær Billeddiagnostik kan, efter aftale med henvisende dyrlæge, ligeledes videreformidle billedmateriale m.m. til anden dyrlæge f.eks. ved behov for operation, og vi er samtidig behjælpelige med at få patienten henvist til evt. yderligere udredning eller til kirurgi.