KLINIK INFO

Lidt om Center for Veterinær Billediagnostik

Center for Veterinær Billediagnostik er en udbygning af Westrup Vet. Consulting, der siden 2001 har serviceret privatpraktiserende dyrlæger hovedsageligt i  Storkøbenhavn og Sydsverige med mobil ultralydsdiagnostik. I perioden 2004-2008 indbefattede servicen også en mobil MRI service. Denne service blev overtaget af Københavns Universitet (KU), da indehaver, Ulrik Westrup, blev ansat på KU og derved ikke længere havde mulighed for at fortsætte den mobile MRI.

Center for Veterinær Billediagnostik består dels af den hidtil kendte mobile ultralydsservice (link), men nu også en stationær klinik, der tilbyder dyrlæger hurtig og nem adgang til avanceret billeddiagnostik.

Således tilbyder vi:

  • Ultralyd, bughule og muskuloskeletal
  • Kardiologiske undersøgelser
  • Røntgenundersøgelser
  • CT-undersøgelser
  • MRI
  • Vi tilbyder også halthedsudredning/neurologisk udredning samt billedlæsning af eksterne patienter

Vi yder ikke almindelige dyrlægekonsultationer, ej heller udredning af medicinske patienter eller operationer. 

Den mobile klinik