BILLEDDIAGNOSTIK

Ultralydsundersøgelse

Ultralydsscanning er en teknik, som for mange er velkendt, da denne teknik anvendes ved fosterundersøgelser hos gravide. Det er en ufarlig undersøgelsesmetode, hvor man via en ultralyds-transducer udsender ultralydsbølger og tilsvarende registrerer de ekkoer, som kastes tilbage fra kroppen. 
Ultralyd har store fordele, når man anvender teknikken på vores kæledyr. Normalt kan patienten være vågen under undersøgelsen, og vi har mulighed for at  scanne alle kroppens bløddele. Ultralyd anvendes ofte til at stille præcise diagnoser, hvad enten der er tale om undersøgelse af hjertet eller bughulen. Muskler, sener og led kan også ultralydsscannes, knogler kan ses, men kun vurderes på overfladen.  
Ved scanningen iagttages levende billeder, som gør det muligt at undersøge for selv små forandringer i organer, herunder også forandringer i blodgennemstrømning.  Samtidig giver ultralydsundersøgelsen også god mulighed for, at man kan udtage vævsprøver fra det syge område.
Dette kan gøres både med en lille kanyle eller med en større biopsinål.
Scanning kan som nævnt ofte foretages uden bedøvelse eller beroligelse. Ved bioptering vil patienten typisk lægges i narkose. Undersøgelsen vil oftest vare 10-30 min for undersøgelser uden vævsprøvetagning. 

Ultralydsscanning benyttes blandt andet til

Udredning af mange forskellige sygdomme, eksempelvis ved mistanke om sygdomme relateret til:

  • Hjertescanning (ekkokardiografi). Dette foretages bedst på en hjerteultralydsmaskine, hvor udredning af hjertesygdomme foretages. Der er en bred vifte af formål for undersøgelserne. Det strækker sig fra udredning af hjertesvigt, undersøgelser før en evt. narkose, ligesom metoden anvendes ved screening for medfødte hjertelidelser, som er uønsket i avlsregi.
  • Bughulescanning anvendes til drægtighedsscanning men også ved en lang række forskellige sygdomme, der eksempelvis kan være relateret til leveren, nyrerne, lymfesystemet eller  urinvejene.  Det er også en meget anvendt teknik til  undersøgelse for fremmedlegemer, som spærrer passagen igennem mavetarmsystemet. Muskler, sener og led, eksempelvis undersøgelse af skulderregionen med henblik på forandringer i bicepssenen og de omkringliggende strukturer, er også områder hvor ultralyd har en stort potentiale i udredningen af patienten. 

Henvisning til ultralyd

Ultralyd på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning fra egen dyrlæge, hvor dyrlægen kan booke, enten den mobile scanningsenhed(link) eller til den stationære klinik via hjemmesidens bookningssystem. Rapporten, som beskriver undersøgelsens fund og resultat, sendes efterfølgende til henvisende dyrlæge. Vi vil, efter aftale med henvisende dyrlæge, være behjælpelig med videreformidling af celleprøver og biopsimateriale til enten henvisende dyrlæge eller relevant anden dyrlæge/laboratorium. Vi kan ligeledes, efter aftale med henvisende dyrlæge, videreformidle billedmateriale m.m. til anden dyrlæge f.eks. ved behov for operationer, og vi er samtidig behjælpelig med at få patienten henvist til evt. yderligere udredning eller til kirurgi.