KLINIK INFO

Program forår/sommer 2023 

Haltheds foredrag

Neurologisk foredrag

Program efteråret 2023:

Røntgen: Optageteknik og Strålehygiejne

Røntgen: Thorax

Røntgen: Abdomen

Røntgen: Muskuloskeletal

Ultralyd: Avanceret ultralyd

Foredrag:

MRI og CT:

Neurologi:

Halthedsudredning:

Tilmelding kan foregå på telefon: 20…………..

eller på mail: kursus@vetimaging.dk

Vi tilbyder også halthedsudredning/neurologisk udredning samt billedlæsning af eksterne patienter.

Vi yder ikke almindelige dyrlægekonsultationer, ej heller udredning af medicinske patienter eller operationer.