SCANNING

MRI scanning

MRI eller Magnetic Resonance Imaging er en avanceret billeddiagnostisk teknik, der benytter sig af et magnetfelt og radiobølger. MRI anses for at være en sikker og ufarlig undersøgelse. Ved MRI scanning opnås en meget nøjagtig fremstilling af især kroppen bløddele. I nogle tilfælde kombineres MRI scannet med en kontrastundersøgelse, hvor kontraststof injiceres intravenøs til blodbanen. MRI scan foretages veterinært under fuld narkose og typisk vil scanningssekvensen tage 30-90 min.

MRI scan benyttes blandt andet til

Undersøgelse af hjernen feks ved udredning af krampepatienter

Undersøgelse af rygsøjlen feks ved udredning af diskusprolapser

Undersøgelse af bevægelsesapparatet feks knæled. 

Undersøgelse af ørerne feks ydre, mellem og indre øre

Forbehold omkring MRI scanning

MRI er en ufarlig scanningsmetode. Dog er der visse forbehold omkring at få foretaget scanning da magnetfeltet påvirkes af metalgenstande. Således kan patienter med indopererede metalimplantater (feks efter knoglebrud) være problematiske at scanne. Dyrs ID chip vil ligeledes også påvirke scanningen men i de fleste tilfælde er det stadig muligt at få diagnostiske optagelser.

Henvisning til MRI

MRI scan på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning efter egen dyrlæge via vores bookningssystem. Center for Veterinær Billeddiagnostik er således den lokale dyrlæges forlængede arm, der foretager undersøgelsen og bedømmelsen af scannet, hvorefter resultat sendes til henvisende dyrlæge, der foretager den videre udredning og behandling. Center for Veterinær Billeddiagnostik kan efter aftale med henvisende dyrlæge ligeledes videreformidling billedmateriale mm til anden dyrlæge feks ved behov for operationer.

KLINIK INFO

CT scanning

CT-scanning eller Computer Tomografi er en avanceret røntgenundersøgelse, der med tværsnits billeddannelse fremstiller patientens i såvel 2D som 3D-billeder. Ved CT-scanning fremstilles patientens væv, især knoglestrukturer, meget præcist, hvilket giver en betydelig bedre mulighed for at diagnosticere forandringer sammenlignet med konventionel røntgenundersøgelse.

Ofte foretages der scan med jodholdig kontraststof. Dette indgives intravenøst i blodbanen og vil ved mange sygdomsprocesser opkoncentreres i det syge område, således kan kontraststoffet gøre det muligt feks at se forandringer såsom infektion eller kræftformer. CT scan er en hurtig undersøgelse som typisk er gennemført på 10-20 min. CT scan foretages i fuld narkose eller i dyb beroligelse.

CT scan benyttes blandt andet til

Alle led og knogler i kroppen feks ved udredning af knoglebrud eller vurdering af gigtforandringer

Brystkassen feks ved udredning af lungebetændelser

Bughulen feks ved udredning af patienter med symptomer fra mavetarmkanalen eller urinvejene.

Henvisning til CT

CT scan på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning efter egen dyrlæge.  Center for Veterinær Billeddiagnostik er således den lokale dyrlæges forlængede arm, der foretager undersøgelsen og bedømmelsen heraf hvorefter resultat sendes til henvisende dyrlæge, der foretager den videre behandling. Center for Veterinær Billeddiagnostik kan efter aftale med henvisende dyrlæge videreformidling billedmateriale mm til anden dyrlæge f.eks. ved behov for operationer.

KLINIK INFO

Ultralydsundersøgelse

Ultralydsscanning er en ufarlig undersøgelsesmetode, hvor man via en ultralyds-transducer udsender ultralydsbølger og tilsvarende registrerer de ekkoer, som kastes tilbage fra kroppen. 

Ultralyd er en optimal undersøgelsesmetode som kan benyttes såvel til scanning af alle kroppens bløddele og anvendes ofte til at stille præcise diagnoser hvad enten der er tale om undersøgelse af hjerte eller bughulen. Muskler, sener og led kan også ultralydsscannes, knogler kan ses, men kun vurderes på overfladen.  

Ved scanningen iagttages levende billeder, som gør det muligt at undersøge for selv små forandringer i organer herunder også forandringer i blodgennemstrømning.  Samtidig giver ultralydsundersøgelsen også optimal mulighed for at der kan udtages vævsprøver fra det syge område, dette kan gøres både med finnål eller med en større biopsinål.

Scanning kan ofte foretages uden bedøvelse eller beroligelse. Ved bioptering vil patienten typisk lægges i narkose. . Undersøgelsen vil typisk vare 20-40 min for undersøgelser uden vævsprøvetagning. 

Ultralydsscan benyttes blandt andet til

Hjertescanning (ekkokardiografi) feks ved udredning af hjertesvigt og tilpasning af medicinering

Bughulescanning (abdominal ultralyd) feks udredning af lever, nyrer eller sygdomme i mavetarmkanalen

Muskler, sener og led feks undersøgelse af skulderregionen med henblik på forandringer i biceps senen,

Udtagelse af finnålsaspirator og biopsier

Indlæggelse af blokader

Henvisning til ultralyd

Ultralyd på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning efter egen dyrlæge, hvor dyrlægen kan booke sig ind enten til den mobile scanningsenhed eller til den fysiske klinik via bookningssystemet.  Center for Veterinær Billeddiagnostik kan efter aftale med henvisende dyrlæge være behjælpelig med videreformidling af celleprøver og biopsimateriale til enten henvisende dyrlæge eller relevant anden dyrlæge/laboratorium.

KLINIK INFO

Røntgenundersøgelse

Røntgenundersøgelse er en hurtig og ukompliceret undersøgelse hvor der sendes røntgenstråler igennem patienten mod en fotografisk plade, der registrer hvor meget af strålingen, der er bremset af patienten undervejs.

Røntgenundersøgelse benyttes blandt andet til

CT scan på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning efter egen dyrlæge.  Center for Veterinær Billeddiagnostik er således den lokale dyrlæges forlængede arm, der foretager undersøgelsen og bedømmelsen heraf hvorefter resultat sendes til henvisende dyrlæge, der foretager den videre behandling. Center for Veterinær Billeddiagnostik kan efter aftale med henvisende dyrlæge videreformidling billedmateriale mm til anden dyrlæge f.eks. ved behov for operationer.

Henvisning til røntgen

Røntgenundersøgelse på Center for Veterinær Billeddiagnostik foretages efter henvisning efter egen dyrlæge.  Center for Veterinær Billeddiagnostik er således den lokale dyrlæges forlængede arm, der foretager undersøgelsen og bedømmelsen heraf hvorefter resultat sendes til henvisende dyrlæge, der foretager den videre behandling. Center for Veterinær Billeddiagnostik kan efter aftale med henvisende dyrlæge videreformidling billedmateriale mm til anden dyrlæge f.eks. ved behov for operationer.